Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego

Plan lekcji

Plan lekcji od 9.09.2019

KONKURSY SZKOLNE 2019/2020

Informacje o aktualnych konkursach organizowanych w szkole

Rada Rodziców

konto :O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY 28 8454 1095 2003 0025 4171 0001

Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2019r.

Msza Święta - godz. 9.00

Akademia z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej -  godz. 10.15

Zapraszamy

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 31 października
  • 2 stycznia
  • 3 stycznia
  • 12 czerwca
  • 25 czerwca

W w/w wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzic samodzielnie podejmuje decyzję o ubezpieczeniu własnego dziecka. Zgodnie z aktualnymi przepisami szkoła nie może być pośrednikiem w ubezpieczeniu. Każdy rodzic podejmie decyzję wg własnych preferencji ubezpieczeniowych (ubezpieczyciel i wysokość składki).

 

Wybory do Samorządu Szkolnego

 

 

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 20.09.2019r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Szkolnego. Niektórzy startujący kandydaci przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby:

.. Ewa Olszowska klasa VII - przewodnicząca                         

.. Tomasz Cieślik klasa VII  - zastępca   przewodniczącej   

Członkowie samorządu szkolnego :      

.. Zuzanna Okseniuk klasa VIa                

   Amelia Binkowska klasa VIb                    

   Konrad Cieślik klasa VIII                   

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

Zebranie z rodzicami 17 września 2019r.

W dniu 17 września 2019r.( wtorek) na godz.17.00 zapraszamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów uczniów na zebranie ogólne. Po spotkaniu z dyrektorem, o godz. 17.45 odbędą się zebrania dla rodziców wszystkich klas z wychowawcami.Spotkanie Przewodniczących Rady Rodziców z poszczególnych oddziałów odbędzie się o godz.18.15

ADRES

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY
ul. Kołłątaja 1

E-MAIL

g6.debiensko@wp.pl

telefon

32 4311 855