Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Start

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 31 października
  • 2 stycznia
  • 3 stycznia
  • 12 czerwca
  • 25 czerwca

W w/w wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.