Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Kołłątaja 1 44-230Czerwionka-Leszczyny

Start

Wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzic samodzielnie podejmuje decyzję o ubezpieczeniu własnego dziecka. Zgodnie z aktualnymi przepisami szkoła nie może być pośrednikiem w ubezpieczeniu. Każdy rodzic podejmie decyzję wg własnych preferencji ubezpieczeniowych (ubezpieczyciel i wysokość składki).